berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató a vagyonvédelmi eszközök beszerzésének önkormányzati támogatásához

2024.05.02.

Berente Község Önkormányzata „a vagyonvédelmi eszközök beszerzésének önkormányzati támogatásáról” szóló 12/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelete alapján 2024. évre pályázatot hirdet Berente Község közigazgatási területén található

Tájékoztató a vagyonvédelmi eszközök beszerzésének önkormányzati támogatásához

belterületi lakások magánszemély tulajdonosai, haszonélvezői részére a helyi köz-, személyi és vagyonbiztonság előmozdításának, javításának pénzügyi támogatására.

A támogatás mértéke: legfeljebb 200.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatot a pályázati kérelem hiánytalan kitöltésével és a kötelező mellékletek csatolásával kell a Polgármesteri Hivatalban személyesen benyújtani, Ügyfélfogadási időben. Hiányos és nem megfelelően kitöltött pályázati kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

A pályázati kérelmek 2024. május 1. napjától 2024. november 30. napjáig nyújthatók be. A pályázati kérelem elbírálásával kapcsolatos döntési jogkört a Polgármester gyakorolja.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy
- a támogatás kizárólag 2024. május 1. napját követően vásárolt, új vagyonvédelmi eszköz
megvásárlása esetén számolható el,
- több darab eszköz vásárlása a megítélt támogatás keretein belül támogatható,
- adott naptári évben Kérelmező az Önkormányzat által pályázat útján biztosított lakossági támogatások közül maximum kettő pozitív elbírálásban részesülhet.

Kérjük, a pályázat benyújtása során a fentieket szíveskedjen figyelembe venni!

Részletes tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 70/977-8397; 70/652-9399
e-mail: ph@berente.hu

A vagyonvédelmi eszközök beszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
Kattintson ide a PDF megnyitásához


A pályázati kérelem az alábbi linken tölthető le:
Kattintson ide a PDF megnyitásához


A vagyonvédelmi eszközök beszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló rendelet megtalálható:
Kattintson ide a Rendelet megnyitásához

Tisztelettel:
Nyeste József
polgármester


forrás: