berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat rendeletei

Rendelet Tárgy
04/1999 (10.04.) A köztisztviselői alapilletmény megállapításáról
07/2000 (02.18.) Berente község jelképeiről és azok használatáról
22/2000 (12.15.) A locsolási kedvezményről
13/2001 (11.07.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
14/2001 (11.07.) Az állattartás helyi szabályairól
01/2002 (02.04.) Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
18/2002 (06.04.) Az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról
21/2002 (07.10.) A háziorvosi és fogorvosi körzetekről
08/2005 (02.25.) A többlakásos épületek külső homlokzatának, tetőszerkezetének felújításához adható kölcsönről.
26/2006 (12.01.) a közterület használat szabályairól
31/2006 (12.22.) Közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak
02/2007 (01.29.) A szociális földprogram működtetésére
13/2007 (05.02.) A temetőről és temetkezésről
17/2007 (09.03.) Az önkormányzat költségvetési szerveinek leltározással összefüggő feladatairól
03/2009 (01.30.) A fa és cserje telepítésre, gondozásra vonatkozó helyi szabályokról
03/2011 (02.28.) A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról
20/2011 (08.28.) Berente község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
07/2013 (04.08.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
24/2013 (12.5..) az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról és átvett pénzeszközökről
20/2014 (12.01.) A helyi iparűzési adóról
24/2014 (12.01.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról
27/2014 (12.13.) Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról
31/2014 (12.13.) a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
17/2015 (09.08.) A talajterhelési díjról
19/2015 (09.14.) Az építményadóról
22/2015 (10.30.) Egyes Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
24/2015 (11.26.) A telekadóról
07/2016 (05.31.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
09/2016 (05.26.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérletének feltételeiről
10/2016 (05.26.) A díszpolgári kitüntető cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
11/2016 (05.31.) A berentei diákösztöndíjról
13/2016 (07.30.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
15/2016 (10.03.) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről
16/2016 (11.17.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól
04/2017 (03.13.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjainak mértékéről
07/2017 (07.16.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
08/2017 (09.15.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
13/2017 (11.30.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (IV.18.) rendelet módosításáról
14/2017 (12.15.) A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
15/2017 (12.15.) A reklámelhelyezésekről
16/2017 (12.15.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
02/2018 (03.22.) Az intézményi és étkezési térítési díjakról
03/2018 (03.22.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
04/2018 (03.22.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
06/2018 (05.31.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
08/2018 (05.31.) A településkép védelméről
10/2018 (09.26.) A Berentei Diákösztöndíjról
11/2018 (09.26.) A 10/2017. (X.6.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól módosításáról
12/2018 (10.31.) Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról
13/2018 (11.29.) A telekadóról
14/2018 (11.29.) Az építményadóról
15/2018 (11.29.) A többlakásos épületek külső homlokzatának, tetőszerkezetének felújításához adható kölcsönről
17/2018 (12.13.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
18/2018 (12.13.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 9/2016.(V-26.) önkormányzati rendelet módosítása
01/2019 (01.07.) A 13/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete a telekadóról módosításáról
02/2019 (01.07.) A 14/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról módosításáról
04/2019 (02.07.) A 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról módosítása
05/2019 (03.12.) A 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról módosítása
06/2019 (03.18.) A telekadóról
07/2019 (03.18.) Az építményadóról
13/2019 (08.08.) A Berentei Diákösztöndíjról szóló 10/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
14/2019 (08.08.) A Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
16/2019 (09.26.) A Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
17/2019 (10.28.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2019 (10.28.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2018.(XII.13.) önkormányzat rendelet módosítása
19/2019 (10.28.) A fa és cserje telepítésére, gondozására vonatkozó helyi szabályokról szóló 3/2009. (I.30.) számú rendelet módosítása
20/2019 (11.08.) A Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
21/2019 (11.27.) A helyi iparűzési adóról szóló 20/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
22/2019 (12.19.) A Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
02/2020 (02.28.) Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról
03/2020 (03.13.) A Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
04/2020 (03.13.) Az intézményi és étkezési térítési díjakról
07/2020 (04.01.) A Szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
08/2020 (04.01.) Az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 4/2020. (III..) önkormányzati rendelet módosítása
09/2020 (05.07.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítása
10/2020 (05.08.) A 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról módosítása
11/2020 (05.08.) 21/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
12/2020 (05.08.) 10/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
14/2020 (06.17.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
19/2020 (12.01.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (EGYSÉGES SZERKEZET)
20/2020 (12.01.) Az önkormányzati rezsicsökkentési támogatásról
21/2020 (12.01.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
22/2020 (12.11.) Az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítása
01/2021 (02.17.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
02/2021 (02.24.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
03/2021 (02.26.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
04/2021 (03.05.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
05/2021 (03.12.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
06/2021 (03.22.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
08/2021 (05.17.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról
12/2021 (06.04.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2021 (06.30.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás
15/2021 (06.30.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
16/2021 (08.18.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2021 (08.18.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól
18/2021 (08.18.) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről
19/2021 (09.01.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2021 (09.01.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2021 (09.09.) Háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatása
22/2021 (09.24.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) rendelet módosításáról
23/2021 (09.24.) A szociális igazgagatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
24/2021 (11.19.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
01/2022 (01.28.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
02/2022 (01.28.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
03/2022 (03.04.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
04/2022 (03.04.) HMKE rendszerek kiépítésének támogatása
04/2022 (03.04.) Háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatása ( egységes szerkezetben)
05/2022 (03.04.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítása
06/2022 (03.04.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás
06/2022 (03.04.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben
07/2022 (04.04.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben
07/2022 (04.04.) Fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatása
08/2022 (04.04.) Lakásfelújítási támogatás
08/2022 (04.04.) Lakásfelújítási támogatásról szóló rendelet egységes szerkezetben
09/2022 (04.29.) Az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
10/2022 (04.29.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítása
11/2022 (04.29.) Informatikai eszközök vásárlásának szociális támogatása
12/2022 (05.26.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
13/2022 (05.26.) A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtása
14/2022 (05.26.) Fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítása
15/2022 (06.17.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításra
16/2022 (06.17.) Fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítása
17/2022 (06.17.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása
18/2022 (06.17.) Lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítása
19/2022 (06.17.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítása
20/2022 (07.04.) A helyi iparűzési adóról
21/2022 (07.22.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
22/2022 (09.15.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítása
23/2022 (09.15.) Költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
24/2022 (09.15.) A Díszpolgári Kitüntető Cím, a Települési Kitüntető Díjak és Elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
25/2022 (09.30.) Az építményadóról szóló 7/2019. (III.18.) számú rendelet módosítása
26/2022 (09.30.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
27/2022 (10.28.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
28/2022 (12.01.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
29/2022 (12.16.) Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése
01/2023 (01.27.) A köztisztviselők juttatásairól, támogatásáról
02/2023 (02.24.) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése
03/2023 (02.24.) A temető fenntartásáról és a temetkezésről
04/2023 (03.14.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról
05/2023 (03.14.) Háztartási gépek vásárlásának szociális támogatásáról
06/2023 (03.14.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításra
07/2023 (03.14.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
08/2023 (03.14.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
09/2023 (03.14.) Az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2023 (03.31.) Háztartási gépek vásárlásának szociális támogatásáról szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása
11/2023 (03.31.) A közterületi térfigyelő kamerarendszer
12/2023 (04.28.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása
13/2023 (04.28.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítása
14/2023 (04.28.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
15/2023 (05.26.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 31/2014 (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
16/2023 (05.26.) A közterületek használata
17/2023 (05.26.) A közösségi együttélés alapvető szabályai
18/2023 (05.26.) A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtása
19/2023 (05.30.) Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről
20/2023 (07.21.) A lakossági hulladékszállítás ingyenességének folyamatos biztosítása
21/2023 (09.01.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása
22/2023 (09.29.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
23/2023 (09.29.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2023. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása
24/2023 (09.29.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről szóló 9/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
25/2023 (09.29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítása
26/2023 (10.27.) Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
01/2024 (01.26.) Berente Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
02/2024 (03.01.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése
04/2024 (04.02.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításra
05/2024 (04.02.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
06/2024 (04.02.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
07/2024 (04.02.) A családi házak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 7/2024. (IV.2.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben
07/2024 (04.02.) A családi házak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelete egységes szerkezetben
08/2024 (04.02.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2023. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítása
09/2024 (04.02.) Háztartási gépek vásárlásának támogatásáról
10/2024 (04.29.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
11/2024 (04.29.) A 2023. évi pénzügyi terv végrehajtása
12/2024 (04.29.) Vagyonvédemi eszközök beszerzésének önkormányzati támogatása
13/2024 (04.29.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása