berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2013)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2013.01.31.
1.A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2012. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. egyházközség kúrátora
2.Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2012. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. egyházközösségi gondnok
3.Termoment Tüzeléstechnikai Kft. beszámolója 2012. évben Berente településen végzett közszolgáltatási tevékenységéről, javaslat a 2013. évi díjak – jogszabályváltozás miatti - módosítására ügyvezető igazgató
4.Település Gondnokság 2013 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, valamint közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása TG vezető
5.Tanulmánytervek megvitatása (SztBIO átalakítás, óvoda bővítés, TG főépület kialakítás/átalakítás) illetve döntés a főtér rekonstrukció folytatásáról, valamint a művelődési ház könyvtárral történő bővítéséről Juhász József
polgármester
6.Az iskola-óvoda épületének energiaracionalizálási célú KEOP-2012-5.5.0/B pályázati lehetőségének megvitatása Juhász József
polgármester
7.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
8.A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Juhász József
polgármester
9.Indítványok, bejelentések, javaslatok
10.Személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések)
Ülés dátuma: 2013.02.14.
1.2013. évi költségvetés beterjesztése Juhász József
polgármester
2.A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berentei Székhelyhivatala 2013. évi költségvetésének elfogadása határozattal Juhász József
polgármester
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Ülés dátuma: 2013.02.28.
1.Az önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének (költségvetés) megtárgyalása, elfogadása, rendeletalkotás. Juhász József
polgármester
2.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok.
4.Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.03.28.
1.ÉHG Rt. tájékoztatója a hulladékgyűjtés helyzetéről.
ÉHG igazgató
2.Beszámoló a Szent Borbála Idős Otthon munkájáról. Márföldi Erzsébet
intézményvezető
3.2013. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Juhász József
polgármester
4.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
5.Indítványok, bejelentése, javaslatok.
6.Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.04.25.
1.Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv teljesítéséről (zárszámadási rendeletalkotás).
A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a pénzügyi terv teljesítéséről.
Juhász József
polgármester
2.Tájékoztató az ÉRV Rt. szolgáltatásról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás).
ÉRV Rt. igazgató
3.Tájékoztató a Polgárőr Egyesület, Rendőrség munkájáról és beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
rendőrkapitány, egyesület elnöke, mezőőr
4.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
5.Indítványok, bejelentése, javaslatok.
6.Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.05.30.
1. Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Horgászegyesület, Sakk kör, Berentéért Egyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület, a Berentei Óvoda és ÁMK-hoz tartozó csoportok: Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról és a végzett munkáról, tevékenységről.

egyesületek vezetői, Berentei Óvoda és ÁMK igazgató
2.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
3.Indítványok, bejelentése, javaslatok.
4.Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.06.27.
1.Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.
háziorvos, védőnő
2.Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről (iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó). A Pénzügyi Bizottság javaslata, véleménye a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről. Fortuna János
jegyző
3.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
4.A Berentei Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása.
5.Indítványok, bejelentése, javaslatok.
6.Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.07.25.
1.Aktuális feladatok megvitatása Juhász József
polgármester
2.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok.
4.Zárt ülés. Személyi államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.08.29.
1.Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.
A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az I. féléves gazdálkodásról.
Juhász József
polgármester
2.Beszámoló a Berentei Óvoda és ÁMK munkájáról. Lőrinczné Kálmán Andrea
megbízott igazgató
4.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
5.Indítványok, bejelentések, javaslatok.
6.Zárt ülés. Személyi államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.09.26.
1.Aktuális feladatok megvitatása Juhász József
polgármester
2.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok.
4.Zárt ülés. Személyi államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.10.31.
1.Beszámoló az önkormányzati bizottságok munkájáról. Fodorné Szabó Erika, Nyeste József, Szakmári Attila
bizottsági elnökök
2.Beszámoló, tájékoztató a Hivatal munkájáról. Juhász József
polgármester
Fortuna János
jegyző
3.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
4.Közmeghallgatás (falugyűlés) időpontjának, programjának kialakítása). Juhász József
polgármester
5.Indítványok, bejelentése, javaslatok (Néhai képviselők sírjának, - valamint emlékművek és emléktáblák megkoszorúzása halottak napja alkalmából).
6.Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.11.28.
1.Beszámoló az önkormányzat I-III. n.éves gazdálkodásáról és javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására.
A Pénzügyi Bizottság véleménye az önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról és javaslata a kv.-i rendelet módosításáról.
Juhász József
polgármester
2.A helyi rendeletek felülvizsgálata
-Iparűzési adó
-Építményadó, telekadó mértékének felülvizsgálata (esetleges emelése)
-Önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározása (infláció mértékével)
-Nem lakás céljára szolgáló helyiségek (garázsok) bérleti díjáról állásfoglalás kialakítása (inflációval történő emelése)
A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a saját bevételek mértékéről, esetleges módosításáról.
Fortuna János
jegyző
3.Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának megtárgyalása, elfogadása.
A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az önkormányzat 2014. évi koncepciójához.
Juhász József
polgármester
4.Az önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása. Juhász József
polgármester
5.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Fortuna János
jegyző
6.Indítványok, bejelentése, javaslatok.
7.Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések.
Ülés dátuma: 2013.12.03.
1.Közmeghallgatás