berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2014)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2014.01.30.
1A Berentei Egyházközség tájékoztatója a 2013. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról Egyházközség kurátora
2A Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2013. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról Egyházközösségi gondnok
3A Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi költségvetésének elfogadása határozattal Polgármester
4A 2014. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése Polgármester
5Berentei Település Gondnokság 2014. évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, valamint közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása BTG vezető
6Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2014. évi munkatervének elfogadása BMESZ vezető
7A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Jegyző
8A képviselő - testület 2014. évi munkatervének elfogadása Polgármester
9Az Áht. 29 § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása Polgármester
10Indítványok , bejelentése, javaslatok
11Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.02.27.
1Az önkormányzat 2014. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása Polgármester
2A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Jegyző
32014. évi közbeszerzési terv elfogadása Polgármester
4Indítványok, bejelentések, javaslatok
4Indítványok, bejelentések, javaslatok
5Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.03.27.
1Tájékoztató a hulladékgyűjtéshelyzetéről kijelölt közszolgáltató, Cirkont Hull. Gazd.-i, ill. ÉHG Zrt. vezetője
2Beszámoló a Szent Borbála Idős Otthon munkájáról Intézményvezető
3A két ülés között tett intézkedésről és lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Jegyző
5Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.04.24.
1Beszámoló a 2013. évi pénzügyi terv teljesítéséről (zárszámadási rendeletalkotás) A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a pénzügyi terv teljesítéséről Polgármester

A bizottság elnöke
2Éves belső ellenőrzési jelentés megvitatása, elfogadása ( 370/2011. (XII.31.) Korm. r. 49§ (3a) bekezdés) Polgármester
3Beszámoló a Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. évi munkájáról Polgármester
4Tájékoztató az ÉRV Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról ( ivóvíz, csatornaszolgáltatás) ÉRV Zrt. igazgatója
5Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Rendőrség munkájáról és beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről. Rendőrkapitány, Egyesület elnöke, BTG vezető
6Beszámoló a BTG munkájáról BTG vezető
7A két ülés között tett intézkedésről, és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Jegyző
8Indítványok, bejelentések, javaslatok
9Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.05.29.
1Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Horgászegyesület, Sakk kör, Berentéért Egyesület, Első Berentei Borbarát Egyesület, a Berentei Óvoda és ÁMK-hoz tartozó csoportok: Mazsorett - csoport, Rozmaring dalkör beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról és a végzett munkáról, tevékenységről. Egyesületek vezetői, Intézményvezetők
2A két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Jegyző
3Indítványok, bejelentések, javaslatok
4Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.06.26.
1Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról Háziorvos, Védőnő, mb. szakorvosok
2Beszámoló a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről (iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó) A Pénzügyi Bizottság javaslata, véleménye a helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről. Jegyző

A bizottság elnöke
3A két ülés között tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok tájékoztatója Jegyző
4Indítványok, bejelentések, javaslatok
5Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.07.31.
1Aktuális feladatok megvitatása
2Indítványok, bejelentések, javaslatok
Ülés dátuma: 2014.08.28.
1Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az I. féléves gazdálkodásról Polgármester

A bizottság elnöke
2Beszámoló a Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda munkájáról Intézményvezető
3Beszámoló a Berentei Művelődési Központ munkájáról Intézményvezető
4Beszámoló az önkormányzati bizottságok munkájáról Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: Szakmári Attila elnök, Szociális és Egészségügyi Bizottság: Fodorné Szabó Erika elnök, Közoktatási és Közművelődési Bizottság: Nyeste József elnök
5Beszámoló, tájékoztató a Hivatal munkájáról Polgármester, Jegyző
6A két ülés között tett intézkedésről, és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Jegyző
7Indítványok, bejelentések, javaslatok
8Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.09.25.
VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
Ülés dátuma: 2014.10.30.
1Aktuális feladatok megvitatása ( 2014. évi önkormányzati választások miatt alakuló ülés) Polgármester
2Beszámoló az önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról és javaslata a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság véleménye az önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról és javaslata a kv.-i rendelet módosításáról Polgármester

A bizottság elnöke
3Az önkormányzat 2015. évi koncepciójának megtárgyalása, elfogadása. A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az önkormányzat 2015. évi koncepciójához Polgármester

A bizottság elnöke
4Az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása Polgármester
5A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Jegyző
6Indítványok, bejelentések, javaslatok ( néhai képviselők sírjának, valamint emlékművek és emléktáblák megkoszorúzása halottak napja alkalmából)
7Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések
Ülés dátuma: 2014.11.27.
1A helyi rendeletek felülvizsgálata: - Iparűzési adó - Építményadó, telekadó mértékének felülvizsgálata (esetleges emelése) - Önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározása (infláció mértékével) - Nem lakás céljára szolgáló helységek ( garázsok) bérleti díjáról állásfoglalás kialakítása (inflációval történő emelése) A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a saját bevételek mértékéről, esetleges módosításáról Jegyző

A bizottság elnöke
2Közmeghallgatás ( falugyűlés) időpontjának, programjának kialakítása Polgármester
3A két ülés között tett intézkedésről, és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. Jegyző
4Indítványok, bejelentések, javaslatok
5Zárt ülés: személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések