berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2015)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2015.01.29.
1.A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2014. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. egyházközség kurátora
2.Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2014. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. egyházközösségi gondnok
3.A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének elfogadása. polgármester
4.A 2015. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése Pogány Sándor
alpolgármester
5.Berentei Település Gondnokság 2015 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, valamint közfoglalkoztatási tervnek a jóváhagyása Heutschy László
BTG vezető
6.Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2015 évi munkatervének elfogadása (vagy Nonprofit Kft 2015. évi munkatervének elfogadása)
Heutschy László
megbízott BMESZ vezető
7.A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Fortuna János
jegyző
8.A képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása Pogány Sándor
alpolgármester
9.Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása Pogány Sándor
alpolgármester
10.Indítványok, bejelentések, javaslatok
11.Zárt ülés: (személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések)