berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2017)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2017.01.05.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása Roza László István
Polgármester
3.Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása során beérkezett árajánlatok elbírálása Roza László István
Polgármester
4.Törvényességi felhívás megtárgyalása Roza László István
Polgármester
5.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.02.09.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Fejlesztési, beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése Roza László István
Polgármester
3.Óvodai tanrend meghatározása, fokozott figyelemmel a szünidei gyermekétkeztetésre Roza László István
Polgármester
4.2017. évi költségvetést megalapozó döntések (köztük étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítása, intézményi költségvetések, társulás költségvetése, Berente Nonprofit Kft. működési támogatása, szociális rendelet felülvizsgálata)
5.Berente Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadását megalapozó döntések (Civilek támogatása, Önkormányzati Intézmények 2017. évi költségvetése, pályázatok, rendezvények, egyéb, ülésig tudomásra jutott, költségvetést érintő témák), valamint Berente Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása. Roza László István
Polgármester
6.Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Roza László István
Polgármester
7.Berente Nonprofit Kft. 2016 évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása Roza László István
Polgármester
dr. Csordás Levente
Ügyvezető
8.Polgármester 2017 évi szabadság felhasználási tervének jóváhagyása
9.Berente Község Településrendezési tervének időszerű kérdései Roza László István
Polgármester
10.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.03.09.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Civil szervezetek részére 2016. évben nyújtott működési támogatások elszámolása Roza László István
Polgármester
3.A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2016. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Egyházközség kurátora
4.Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2016. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Egyházközösségi gondnok
5.Tájékoztató a hulladékgyűjtés helyzetéről a kijelölt közszolgáltató, ZV Nonprofit Kft ügyvezetője
6.Beszámoló a Szent Borbála Idős Otthon munkájáról Dobi Andrea
Intézményvezető
7.Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. háziorvos, védőnő, mb. Szakorvosok
8.Beszámoló a közösségi színtér működéséről, éves közművelődési program jóváhagyása Roza László István
Polgármester
Kissné Bencs Gabriella
Művelődésszervező
9.Beszámoló a 2016. évi szociális alapellátás működéséről Nagy Boglárka
Jegyző
10.2016. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása Roza László István
Polgármester
11.2017. évi közbeszerzési terv elfogadása Roza László István
Polgármester
12.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.04.13.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, beszámoló a polgárőrszövetség 2016. Évi munkájáról Roza László István
Polgármester
R. Kapitány, egyesületi elnök
3.Beszámoló a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről Roza László István
Polgármester
Kirendeltség vezető
4.Beszámoló a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2016. évi munkájáról Tóth Tamás
Bizottság elnöke
5.A Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és az intézmény 2016. évi munkájáról szóló beszámoló Roza László István
Polgármester
6.A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Nagy Boglárka
Jegyző
7.Beszámoló a belső ellenőrzésről – 2016. évi összefoglaló jelentés ismertetése Roza László István
Polgármester
8.Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása Roza László István
Polgármester
9.A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Roza László István
Polgármester
10.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.05.11.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról Roza László István
Polgármester
3.Tájékoztató az ÉRV Rt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás) ÉRV Rt. igazgató
4.Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről Roza László István
Polgármester
5.Beszámoló a Berente Nonprofit Kft. 1-5 havi működéséről. Ügyvezető
6.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.06.08.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.A Helyi Esélyegyenlőségi program megvalósulásáról tájékoztatás Roza László István
Polgármester
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.07.13.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az I. féléves gazdálkodásról Tóth Tamás
Bizottság elnöke
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.08.10.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. Roza László István
Polgármester
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.09.14.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Beszámoló a 2016/2017-os nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról, óvodai létszámkeretek meghatározása, keret-átlépés engedélyezése Roza László István
Polgármester
3.Tájékoztatás a közművelődési színtér működéséről Roza László István
Polgármester
4.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat csatlakozásának megtárgyalása Roza László István
Polgármester
5.Közmeghallgatás megtartásának meghatározása (téma, időpont) Roza László István
Polgármester
6.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.10.12.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Önkormányzati rendelet felülvizsgálata Nagy Boglárka
Jegyző
3.Tájékoztatás az önkormányzati határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
4.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.11.09.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.Tájékoztatás a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása Roza László István
Polgármester
3.Adózási feladatok és azok eredményességéről szóló beszámoló a 2016.november-2017. novemberig tartó időszakra vonatkozóan, 2017.évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata Nagy Boglárka
Jegyző
4.A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Nagy Boglárka
Jegyző
5.Beszámoló a községi temető működtetéséről Roza László István
Polgármester
6.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2017.12.14.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Nagy Boglárka
Jegyző
2.A Képviselő-testület 2018. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása Roza László István
Polgármester
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása

A testület éves munkaterve PDF-ben