berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2018)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2018.01.25.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
jegyző
2.A polgármester 2018. évi szabadság ütemtervének megtárgyalása, jóváhagyása
3.Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak meghatározása Fejlesztési, beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése Roza László István
Polgármester
4.Beszámoló a közösségi színtér működéséről, éves közművelődési program jóváhagyása, a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának bemutatkozása, munkatervének megismerése Roza László István
Polgármester
5.Település Arculati Kézikönyv, településképi rendelet megtárgyalása Roza László István
Polgármester
6.Szent Borbála Idősek Otthona fejlesztési koncepciója a házi segítségnyújtás feladatának fejlesztésére Dobi Andrea
Intézményvezető
7.Berente Nonprofit Kft. javaslata a munkaerőhiány megoldására, képzési hiányszakma pótlására, fejlesztési koncepció megtárgyalása Serfőző József
Ügyvezető
8.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.02.22.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Óvodai tanrend meghatározása, fokozott figyelemmel a szünidei gyermekétkeztetésre Roza László István
Polgármester
3.2018. évi költségvetést megalapozó döntések (köztük étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítása, társulás költségvetése)
4.Berente Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadását megalapozó döntések (Civilek támogatása, rendezvények, egyéb, ülésig tudomásra jutott, költségvetést érintő témák), valamint Berente Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása. Roza László István
Polgármester
5.Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Roza László István
Polgármester
6.Berente Község Településrendezési tervének időszerű kérdései Roza László István
Polgármester
7.2018. évi közbeszerzési terv elfogadása Roza László István
Polgármester
8.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.03.22.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
jegyző
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
jegyző
2.Civil szervezetek részére 2017. évben nyújtott működési támogatások elszámolása Roza László István
Polgármester
3.A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2017. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.
Egyházközség kurátora
4.Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2017. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.
Egyházközösségi gondnok
5.Beszámoló a Szent Borbála Idősek Otthona munkájáról Dobi Andrea
Intézményvezető
6.Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.
háziorvos, védőnő, mb. Szakorvosok
7.2017. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása Roza László István
Polgármester
8.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.04.26.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről, beszámoló a polgárőrszövetség 2017. évi munkájáról Roza László István
Polgármester
3.Beszámoló a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2017. évi munkájáról Tóth Tamás
GPÜB elnök
4.A Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és az intézmény 2017. évi munkájáról szóló beszámoló, a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Roza László István
Polgármester
5.Beszámoló a 2018. évi szociális alapellátás működéséről
Jegyző
6.Beszámoló a belső ellenőrzésről – 2017. évi összefoglaló jelentés ismertetése Roza László István
Polgármester
7.Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása Roza László István
Polgármester
8.Az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Roza László István
Polgármester
Ortó Istvánné
Pénzügyi Főmunkatárs
9.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.05.31.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Beszámoló a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről Roza László István
Polgármester
3.Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évi munkájáról Roza László István
Polgármester
4.Tájékoztató az ÉRV Rt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás
ÉRV Rt. igazgató
5.Tájékoztató a hulladékgyűjtés helyzetéről
a kijelölt közszolgáltató, ZV Nonprofit Kft ügyvezetője
6.Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről és a halgazdálkodást érintő feladatokról Roza László István
Polgármester
7.A Berente Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegének megtárgyalása, a pénzfelhasználás ismertetése Serfőző József
Ügyvezető
8.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.06.28.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.A Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása Nyeste József
Alpolgármester
3.Beszámoló a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról, feladatellátásról
Jegyző
4.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.07.26.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.08.30.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülése között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. Roza László István
Polgármester
3.Szent Borbála a bányászok védőszentje: Bányásznap a településen rendezvény előkészítése Roza László István
Polgármester
4.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.09.27.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Beszámoló a 2017/2018-os nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról, óvodai létszámkeretek meghatározása, keret-átlépés engedélyezése Roza László István
Polgármester
3.Tájékoztatás a Berentei Művelődési Ház és könyvtár folyó munkáiról, és a napi működésről
Igazgató
4.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat csatlakozásának megtárgyalása A támogatás odaítélésére vonatkozó helyi rendelet megalkotása Roza László István
Polgármester
5.Közmeghallgatás megtartásának meghatározása (téma, időpont) Roza László István
Polgármester
6.Idősek hete programmal kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés Roza László István
Polgármester
7.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.10.25.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Jegyző
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.11.29.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.Tájékoztatás a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása Roza László István
Polgármester
3.Adózási feladatok és azok eredményességéről szóló beszámoló A 2018.évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata
Jegyző
4.A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Jegyző
5.Beszámoló a községi temető működtetéséről Roza László István
Polgármester
6.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2018.12.13.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
Jegyző
2.A Képviselő-testület 2019. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása Roza László István
Polgármester
3.2019. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok ismertetése és a pályázatok benyújtásához való fenntartói döntés meghozatala Roza László István
Polgármester
4.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása

A testület éves munkaterve PDF-ben