berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2019)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2019.01.24.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.A Berente Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2019. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása Roza László István
Polgármester
3.Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatainak meghatározása Fejlesztési, beruházási elképzeléseink pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése Roza László István
Polgármester
Soltész Balázs
Jegyző
4.Az Áht 29.§ (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeink és b) a Stabilitási tb. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét Roza László István
Polgármester
5.Település Arculati Kézikönyv elfogadása Roza László István
Polgármester
6.Alpolgármester választása Roza László István
Polgármester
7.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok 7.1. A polgármester 2019. évi szabadság ütemtervének megtárgyalása, jóváhagyása Soltész Balázs
Jegyző
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2019.02.21.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.Óvodai tanrend meghatározása, fokozott figyelemmel a szünidei gyermekétkeztetésre Roza László István
Polgármester
3.2019. évi költségvetést megalapozó döntések ( köztük étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítása, társulás költségvetése) Roza László István
Polgármester
4.Berente Község Település rendezési tervének időszerű kérdései Roza László István
Polgármester
5.2019. évi közbeszerzési terv elfogadása Roza László István
Polgármester
6.Egyéb indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2019.03.28.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.Civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott működési támogatások elszámolása Roza László István
Polgármester
3.A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2018. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
egyházközség kurátora
4.Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2018. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
egyházközségi gondnok
5.Beszámoló a Szent Borbála Idősek Otthona munkájáról Dobi Andrea
Intézményvezető
6.Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
háziorvos, védőnő, mb. Szakorvosok
7.2018. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása Roza László István
Polgármester
8.Az Önkormányzat által adományozandó kitüntetések előkészítése, javaslattételek bekérése, megtárgyalása Roza László István
Polgármester
9.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2019.04.25.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről, beszámoló a polgárőrség 2018. évi munkájáról Roza László István
Polgármester
3.Beszámoló a Gazdasági Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2018. évi munkájáról Tóth Tamás
bizottsági elnök
4.A Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és az intézmény 2018. évi munkájáról szóló beszámoló, a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Roza László István
Polgármester
5.Beszámoló a 2019. évi szociális alapellátás működéséről Soltész Balázs
Jegyző
6.Beszámoló a belső ellenőrzésről - 2018. évi összefoglaló jelentés ismertetése Roza László István
Polgármester
7.Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása Roza László István
Polgármester
8.Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Roza László István
Polgármester
Ortó Istvánné
Pénzügyi főmunkatárs
9.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: Személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2019.05.01.
1.Az Önkormányzat által adományozandó kitüntetések ünnepélyes keretekben történő átadása Roza László István
Polgármester
Ülés dátuma: 2019.05.30.
1.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.Beszámoló a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről Roza László István
Polgármester
meghívott: Kirendeltség vezető
3.Beszámoló a Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2018. évi munkájáról Roza László István
Polgármester
4.Tájékoztató az ÉRV Rt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás)
ÉRV Rt. igazgató
5.Tájékoztató a hulladékgyűjtés helyzetéről
kijelölt közszolgáltató, ZV Nonprofit Kft. ügyvezetője
6.Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről és a halgazdálkodást érintő feladatokról. Roza László István
Polgármester
7.A Berente Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének megtárgyalása, a pénzfelhasználás ismertetése Serfőző József
Ügyvezető
8.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2019.06.27.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.Beszámoló a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról, feladatellátásról Soltész Balázs
Jegyző
3.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2019.08.29.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről. Soltész Balázs
Jegyző
2.Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Roza László István
Polgármester
3.Szent Borbála a bányászok védőszentje: Bányásznap a településen rendezvény előkésztése Roza László István
Polgármester
Dobi Andrea
Intézményvezető
4.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2019.09.26.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.Beszámoló a 2018/2019-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról, óvodai létszámkeretek meghatározása, keret - átlépés engedélyezése Roza László István
Polgármester
3.Tájékoztatás a Berentei Művelődési Ház és könyvtár folyó munkáiról, és a napi működésről Sólyom Sándor
Intézményvezető
4.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat csatlakozásának megtárgyalása A támogatás odaítélésére vonatkozó rendelet megalkotása Roza László István
Polgármester
5.Közmeghallgatás megtartásának meghatározása (téma, időpont) Roza László István
Polgármester
6.Idősek hete programmal kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés Roza László István
Polgármester
Dobi Andrea
Intézményvezető
7.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása

A testület éves munkaterve PDF-ben