berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2020)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2020.01.30.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.A képviselő - testület 2020. évre vonatkozó munkatervének elfogadása Nyeste József
Polgármester
3.A polgármester 2020. évi szabadság ütemtervének megtárgyalása, jóváhagyása Nyeste József
Polgármester
4.Javaslat a Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykerti Tagóvoda nyári nyitva - zárva tartási rendjének jóváhagyására. A 2020/2021. nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Kalász Lászlóné
Intézményvezető
5.Az önkormányzat tulajdonát képező Berente, Kandó Kálmán út 2. (72/1.hrsz) szám alatti ingatlan licit eljárás útján történő értékesítése Nyeste József
Polgármester
6.Egyéb indítányok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.02.13.
1.2020. évi költségvetést megalapozó döntések Nyeste József
Polgármester
Soltész Balázs
Jegyző
2.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Ülés dátuma: 2020.02.27.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két üolés között megtett intézkedésekről Soltész Balázs
Jegyző
2.Óvodai tanrend meghatározása, fokozott figyelemmel a szünidei gyermekétkeztetésre Nyeste József
Polgármester
3.2020. évi közbeszerzési terv elfogadása Nyeste József
Polgármester
4.Beszámoló a közösségi színtér működéséről, éves közművelődési program jóváhagyása, munkatervének megismerése Nyeste József
Polgármester
Sólyom Sándor
Intézményvezető
5.Berente Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek megtárgyalása Nyeste József
Polgármester
Soltész Balázs
Jegyző
6.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.03.26.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Civil szervezetek részére 2019. évben nyújtott működési támogatások elszámolása Nyeste József
Polgármester
3.A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2019. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
egyházközség kurátora
4.A Berentei Katolikus Egyházközség tájékoztatója a 2019. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
egyházközségi gondnok
5.Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
háziorvos, védőnő, mb. Szakorvosok
6.2019. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása Nyeste József
Polgármester
7.2020-2024 Gazdasági Program elfogadása Nyeste József
Polgármester
8.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.04.30.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Javaslat Berente Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Nyeste József
Polgármester
3.Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről, beszámoló a polgárőrszövetség 2019. évi munkájáról polgármester, meghívott R.Kapitány, egyesületi elnök
4.Beszámoló a Szent Borbála Idősek Otthona munkájáról Dobi Andrea
Intézményvezető
5.A Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és az intézmény 2019. évi munkájáról szóló beszámoló, a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Nyeste József
Polgármester
6.Beszámoló a 2020. évi szociális alapellátás működéséről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
7.Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása Nyeste József
Polgármester
8.Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Nyeste József
Polgármester
Ortó Istvánné
Pénzügyi főmunkatárs
9.A Berente Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegének megtárgyalása, a pénzfelhasználás ismertetése
Nonprofit Kft. ügyvezetője
10.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.05.28.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Beszámoló a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről Nyeste József
Polgármester
3.Beszámoló a Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2019. évi munkájáról Nyeste József
Polgármester
4.Tájékoztató az ÉRV Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás)
ÉRV Zrt. igazgató
5.Tájékoztató a hulladékgyűjtés helyzetéről
kijelölt közszolgáltató, ZV Nonprofit Kft. ügyvezetője
6.Beszámoló a belső ellenőrzéről - 2019. évi összefoglaló jelentés ismertetése Nyeste József
Polgármester
7.Közmeghallgatás megtartásának meghatározása (téma, időpont) Nyeste József
Polgármester
8.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.06.25.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.A Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata Nyeste József
Polgármester
3.Beszámoló a Gazdasági Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásókról, a bizottság 2020. I. féléves munkájáról Vári Éva
bizottsági elnök
4.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásókról, a bizottság 2020. I. féléves munkájáról Tóth István Jánosné
bizottsági elnök
5.Javaslat Berente Község Önkormányzat állattartási rendeletének megalkotására Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
6.Javaslat Berente Község Önkormányzat közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletének megalkotása Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
7.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.08.27.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Nyeste József
Polgármester
3.Szent Borbála a bányászok védőszentje : Bányásznap a településen rendezvény előkészítése Nyeste József
Polgármester
Dobi Andrea, Sólyom Sándor
Intézményvezetők
4.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.09.24.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról, óvodai létszámkertek meghatározása, keret - átlépés engdélyezése Nyeste József
Polgármester
3.Tájékoztatás a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár folyó munkáiról, és a napi működésről Sólyom Sándor
Intézményvezető
4.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat csatlakozásának megtárgyalása, A támogatás odaítélésére vonatkozó helyi rendelet megalkotása Nyeste József
Polgármester
5.Közmeghallgatás megtartásának meghatározása (téma, időpont) Nyeste József
Polgármester
6.Idősek hete programmal kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés Nyeste József
Polgármester
Sólyom Sándor
Intézményvezető
7.Indítványok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.10.29.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
3.Indítányok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.11.26.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Beszámoló a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról, feladatellátásáról Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
3.Beszámoló a Gazdasági Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2020. évi 2. féléves munkájáról Vári Éva
bizottsági elnök
4.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokrólm a bizottság 2020. évi 2. féléves munkájáról Tóth István Jánosné
bizottsági elnök
5.Tájékoztatás a költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról, az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása Nyeste József
Polgármester
6.Adózási feladatok és azok eredményességéről szóló beszámoló, A 2020. évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
7.A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
8.Indítányok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2020.12.17.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről Dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.A Képviselő - testület 2021. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása Nyeste József
Polgármester
3.Indítányok, bejelentések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása

A testület éves munkaterve PDF-ben