berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2022)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2022.01.27.
1.A polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének megtárgyalása, jóváhagyása Nyeste József
polgármester
2.Javaslat a Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykerti Tagóvoda nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyására. A 2022/2023 nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Kalász Lászlóné
Intézményvezető
3.2022. évi költségvetést megalapozó döntések Nyeste József
polgármester
dr. Szabó Zoltán
jegyző
4.Szociális rendelet módosítása dr. Szabó Zoltán
jegyző
Szociális Bizottság
5.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.02.24.
1.2022. évi költségvetés elfogadása Nyeste József
polgármester
2.Óvodai tanrend meghatározása, fokozott figyelemmel a szünidei gyermekétkeztetésre Nyeste József
polgármester
3.Beszámoló a belső ellenőrzésről – 2021. évi összefoglaló jelentés ismertetése Nyeste József
polgármester
4.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.03.31.
1.Civil szervezetek beszámolója a 2021. évben nyújtott működési támogatások felhasználásáról Nyeste József
polgármester
2.A támogatott Egyházak beszámolója az önkormányzattól kapott 2021. évi támogatás felhasználásáról.
egyházközségek képviselői
3.Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Dr. Lovas Éva Enikő
háziorvos
Üveges Szilvia
védőnő
4.2021. évi közbeszerzési beszámoló és 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása Nyeste József
polgármester
5.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Közmeghallgatás: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt időszakban végzett munkájáról
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.04.28.
1.Beszámoló a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár működéséről, éves közművelődési program jóváhagyása, munkaterv megvitatása Nyeste József
polgármester
Sólyom Sándor
intézményvezető
2.Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, beszámoló a polgárőr egyesület 2021. évi munkájáról Nyeste József
polgármester
3.A Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulási fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és az intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámoló, a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Nyeste József
polgármester
4.Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása Nyeste József
polgármester
5.Az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Nyeste József
polgármester
Ortó Istvánné
pénzügyi főmunkatárs
6.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.05.26.
1.Beszámoló a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi tevékenységéről Nyeste József
polgármester
2.Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2021. évi munkájáról Nyeste József
polgármester
3.Tájékoztató az ÉRV Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás)
ÉRV Zrt. igazgató
4.Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Nyeste József
polgármester
dr. Szabó Zoltán
jegyző
5.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.06.30.
1.Beszámoló a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. évi I. féléves munkájáról Vári Éva
GPÜB elnök
2.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. évi I. féléves munkájáról Tóth István Jánosné
SZB elnök
3.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.08.25.
1.Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. Nyeste József
polgármester
2.2022. évi költségvetési rendelet módosítása Nyeste József
polgármester
3.Szociális tűzifa rendelet megalkotása Nyeste József
polgármester
4.Szent Borbála a bányászok védőszentje: Bányásznap a településen rendezvény előkészítése Nyeste József
polgármester
Sólyom Sándor
intézményvezető
5.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.09.29.
1.Beszámoló a 2021/2022-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról, óvodai létszámkeretek meghatározása, keret-átlépés engedélyezése Nyeste József
polgármester
2.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat csatlakozásának megtárgyalása, helyi pályázat kiírása Nyeste József
polgármester
3.Idősek hete programmal kapcsolatos előkészítés Nyeste József
polgármester
Sólyom Sándor
intézményvezető
4.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.10.27.
1.Beszámoló az Önkormányzat elmúlt időszakban végzett munkájáról Nyeste József
polgármester
2.Beszámoló a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. évi II. féléves munkájáról Vári Éva
GPÜB elnök
3.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. évi II. féléves munkájáról Tóth István Jánosné
SZB elnök
4.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.11.24.
1.Tájékoztatás a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása Nyeste József
polgármester
2.Adózási feladatok és azok eredményességéről szóló beszámoló A 2022.évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata dr. Szabó Zoltán
jegyző
3.A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása dr. Szabó Zoltán
jegyző
4.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálása Nyeste József
polgármester
5.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2022.12.15.
1.Gyermekétkeztetés beszerzési eljárásának elbírálása Nyeste József
polgármester
2.Képviselő-testület 2023. évi munkatervének megvitatása, elfogadása Nyeste József
polgármester
3.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása

A testület éves munkaterve PDF-ben