berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2016.05.26.)

ülés típusa: rendes
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás út 18.
ülés dátuma: 2016.05.26.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
0. Napirendi pont előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1. Beszámoló a Borsodi Kéményseprő Kft. tevékenységéről polgármester, Cziáky Zoltán ügyvezető
2. A Zöld Völgy Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása polgármester, Dr. Kovács László jogi és ügyfélszolgálati igazgató
3. Tájékoztató Berente egészségügyi alapellátásától és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról polgármester, háziorvos, védőnő
4. Tájékoztató Berente Község Önkormányzatának (megszűnt) Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2015. évben végzett munkájáról, tevékenységéről polgármester, volt bizottsági elnök
5. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása polgármester, szóbeli kiegészítés: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
6. Berente Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása polgármester, szóbeli kiegészítés: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
7. A helyi közművelődés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása polgármester
8. Beszámoló a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról jegyző
9. A Berentei Tündérkert Óvoda 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása polgármester, óvodavezető
10. Az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 2016. évi élelmezési normák felülvizsgálata polgármester, szóbeli kiegészítés: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
11. 100%-os önkormányzati tulajdonú Nonprofit Gazdasági Társaság alapítása polgármester
12. Berente Község Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása polgármester
13. A díszpolgári kitüntető cím, a települési kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása polgármester
14. Indítványok, bejelentések, javaslatok: - Közművelődés: művelődésszervezők benyújtott kérelmeinek elbírálása: a művelődési ház épületében szalagfüggöny beszerzése, valamint fellépő ruhák vásárlására előirányzat kérése - Egészségnap Berentén című rendezvény megtartásához előirányzat kérése - Művelődésszervezők tájékoztatása az augusztus 20. napi rendezvény, valamint az év végéig tartó rendezvények állásáról, költségigényéről, annak jóváhagyási kérelme - Vöröstölgy Vadásztársaság és a Várhegy Vadásztársaság kérelmének elbírálása - Berente Ady Endre úton elhelyezkedő vizesárok és meglévő kerítések között található gazos terület burkolásának előterjesztése - Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület támogatási kérelme - Előterjesztés Napenergia mint megújuló energia forrás Berente településen - Ösztöndíj program alapítása Berente településen - Emlékhelyek kialakítása Berente településen - Tájtervezői árajánlatok elbírálása
15. Települési lakhatási - és lakhatási támogatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek elbírálására polgármester
16. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása polgármester
17. Lakásbérleti kérelmek elbírálása polgármester
18. Egyedi lakossági kérelem elbírálása polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.