berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2016.06.23.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: Berente, Esze Tamás u. 18.
ülés dátuma: 2016.06.23.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
0. Napirendi pont előtti lejárt határozatok
1. Beszámoló a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi munkájáról Roza László István
polgármester
Kalász Lászlóné
óvodavezető
2. Tájékoztató az ÉRV Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás) Roza László István
polgármester
3. Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről Roza László István
polgármester
4. Berentei Település Gondnokság megszüntető okiratának elfogadása Roza László István
polgármester
5. Berentei Műszaki Ellátó Szervezet megszüntető okiratának elfogadása Roza László István
polgármester
6. Törvényességi felhívás megtárgyalását követően alpolgármester megválasztása Roza László István
polgármester
7. Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) mint Ajánlatkérő által „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárása során döntés meghozatala Roza László István
polgármester
8.0. Indítványok, bejelentések, javaslatok
8.1. MikroVoks rendszer frissítésére és bővítésére érkezett ajánlatok elbírálása
8.2. A 2007. évi LXXXVI. törvény 3.§ 32. pontja szerinti – kiserőművi méretű napelemes rendszer teljes körű tervezésére, engedélyeztetésére vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztés megtárgyalása
8.3. Gagarin lakótelepen a szennyvízelvezetés
8.4. Berentei Általános Iskola villámhárító rendszerének felújítási munkálatainak elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálása
8.5. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről – szóbeli előterjesztés polgármester
9. Települési lakhatási-és lakhatási támogatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek elbírálása Roza László István
polgármester
10. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása Roza László István
polgármester
11. Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása Roza László István
polgármester
12. Egyedi lakossági kérelem elbírálása Roza László István
polgármester
13. Berente, József Attila út 45. szám alatti ingatlan hasznosítási elképzelései (társasház, játszótér, pihenőpark, garázssor) Roza László István
polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.