berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2016.07.27.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás út 18.
ülés dátuma: 2016.07.27.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1. „Berente Község Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítésére” beérkezett tervezői árajánlatok megvitatása és elbírálása Polgármester
2. A Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás szakmai programjának és az Idősek Otthona házirendjének módosítására beérkezett előterjesztés megtárgyalása, elfogadása Polgármester, szóbeli kiegészítés: intézményvezető
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról szóló 27/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése Polgármester
4. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok: 5.1. Sebességmérő berendezés telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása 5.2. Temetői urnafal kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 5.3. Kérelem megtárgyalása az Off-Road verseny támogatására 5.4. Közösségi busz igénylésére benyújtott egyedi kérelmek elbírálása 5.5. Támogatás iránti kérelmek megtárgyalása 5.6.TOP-3.2.1-15-BO1 - önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiírásra Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése pályázat benyújtásáról polgármesteri tájékoztatás 5.7. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel lehetősége 5.8. Az Általános Iskola kérelme 5.9. Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonában lévő Berente, Gagarin utca 7. sz. ingatlan licittárgyalásáról
6. Mötv. 46.§ (2) bek. a. pontja alapján: Települési lakhatási- és lakhatási támogatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek elbírálása Polgármester
7. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása Polgármester
8. Mötv. 46.§ 2. bek. c. pontja alapján: Egyedi lakossági kérelem elbírálása Polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.