berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2016.09.29.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás út 18.
ülés dátuma: 2016.09.29.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt eseményekről
1. Berente Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) ÖR. módosítása. Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata 2016. évi első hat havi teljesítéséről. Berentei Tündérkert Óvoda költségvetési előirányzat módosítási kérelme. Polgármester, szóbeli kiegészítés: pénzügyi főmunkatárs, óvoda vezető
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozási szándék megtárgyalása Polgármester
3. Egészségügyi Alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Törvényességi felhívás jogalkotási kötelezettség elmulasztásáról. Jegyző
4. Berente Község Önkormányzata "Berente 0.5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése" létesítése kapcsán tervezői tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása Polgármester
5. Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztése: Szakmai program kiegészítése szakápolási feladatokkal, az intézmény működési szabályzatának, Idősek Otthona házirendjének, Idősek Otthona szakmai programjának elfogadása (az intézmény infekciókontroll kézikönyvének ismertetése) Polgármester, intézményvezető
6. Szent Borbála Idősek Otthona gépjárművásárlás beszerzésére vonatkozó előterjesztése Polgármester, intézményvezető
7. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása, javasolt időpontok: 2016. november 10., 17., 30. Polgármester
8. Berente Nonprofit Kft. megküldött árajánlatainak megtárgyalása: József Attila utca 4-6-8-10. szám előtti járda-út közötti szakasz burkolása, Bajcsy-Zsilinszky út 17. szám előtti park, Kandó Kálmán út csapadékvíz elvezető árok, Teleházra fordítandó plusz költség Polgármester, szóbeli kiegészítés: ügyvezető
9. Egyéb indítványok, bejelentések: Művelődésszervező kérelme, 2016. október 02. napján tartandó népszavazással kapcsolatos önkormányzati kiadások, temetői urnafal
10. Berente volt bányaépület kivitelezési munkálatai során bejelentett igények megtárgyalása, vállalkozási szerződés 2. számú módosításának javaslata a vállalkozói díj mértékének összegéről Polgármester, műszaki ellenőr, kivitelező, közbeszerzési tanácsadó
Idősek Hete alkalmával időskorúak támogatása Polgármester
Mötv. 46.§ (2) bek. a. pontja alapján: Települési lakhatási-és lakhatási támogatást kiegészítő támogatás iránti kérelmek elbírálása Polgármester
Mötv. 46.§ (2) bek. c. pontja alapján: Egyedi lakossági kérelem elbírálása, ingatlanvásárlási szándék megtárgyalása Polgármester
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása Polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.