berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2017.07.13.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
ülés dátuma: 2017.07.13.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Mészáros Zsolt képviselő eskütétele
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Nagy Boglárka
Jegyző
3. A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az I. féléves gazdálkodásról
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Tóth Tamás
Bizottság elnöke
4. A Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztéseinek megtárgyalása: 4/a.: Kapacitásbővítés engedélyezéséhez szükséges hozzájárulás kérése 4/b.: Nappali ellátás helyiségeinek átalakítására vonatkozó kérelem 4/c Nappali ellátás létszámkeretéből 1 fő álláshely házi segítségnyújtás álláshelyre történő jóváhagyásának megkérése
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
Dobi Andrea
Intézményvezető
5. Szent Borbála Idősek Otthona alapító okiratának módosítása
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Nagy Boglárka
Jegyző
6. Képviselői előterjesztés megtárgyalása a Szent Borbála Idősek Otthona épületének műszaki állapotával kapcsolatos szakértői vizsgálat kezdeményezéséről
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Fodorné Szabó Erika
Önkormányzati Képviselő
7. Szakellátás zökkenőmentes működéséhez szükséges informatikai eszköz beszerzésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalása
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
8. Berente Nonprofit Kft. vagyonátadásával kapcsolatos tájékoztatás és előterjesztés megtárgyalása
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
Serfőző József
Ügyvezető
9. Beruházási, felújítási és karbantartási feladatokra beérkezett árajánlatok megtárgyalása: 9/a.: Berente József A. út 20. sz. előtti járda kialakítása 9/b.: Berente, buszforduló és hozzákapcsolódó út egy szakaszának útfelújítása 9/c.: Berente, Esze Tamás utca forgalomcsillapító sziget létesítésére beérkezett árajánlatok elbírálása 9/d.: Berente volt Bánya - épület (hrsz.:5) rézsü megcsúszása miatt szükséges beavatkozások érdekében szakértői vélemények beszerzésére vonatkozó árajánlatok elbírálása 9/3.: Településüzemeltetési, - karbantartási feladatok ellátása során szükségessé vált eszközök cseréje, új eszközök beszerzésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalása, folyamatban lévő beruházásokról szóbeli tárjékoztatás
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
Serfőző József
Ügyvezető
10. Javaslat Berente Község készülő Településfejlesztési koncepciója előkészítéseként a helyzetfeltáró - helyzetértékelő munkarész keretein belül a megalapozó vizsgálat elkészítéséről, valamint Településfejlesztési koncepció kiválasztott fejlesztési irányainak célrendszerének meghatározásáról
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
11. Berente Község Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítésére vonatkozó árajánlatok elbírálása Nagy Boglárka
Jegyző
12. Indítványok, bejelentések, javaslatok
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)

Zárt ülés 1. Önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalása 2. Beérkezett ingatlan felajánlások kérelmeinek megtárgyalása
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.