berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2018.01.25.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
ülés dátuma: 2018.01.25.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
(előterjesztés módja: szóban, ill írásban)
Roza László István
Polgármester
2. A polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása, ütemezésének jóváhagyása
(előterjesztés módja: szóban, ill írásban)
Roza László István
Polgármester
3. Az önkormányzat 2018. évi fejlesztési, beruházási elképzeléseinek áttekintése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Roza László István
Polgármester
4. A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának bemutatkozása, a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének és az abba beépített közművelődési programjának jóváhagyása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Roza László István
Polgármester
Sólyom Sándor
Igazgató
5. Település Arculati Kézikönyv, településképi rendelet véleményezése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Roza László István
Polgármester
6. Szent Borbála Idősek Otthona által ellátott házi segítségnyújtás fejlesztési javaslatának megvitatása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Dobi Andrea
Intézményvezető
7. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Roza László István
Polgármester
8. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
8a. Szent Borbála Idősek Otthona gázüzemű főzőüst vásárlásának engedélyezése Roza László István
Polgármester
Zárt ülés: önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalása Roza László István
Polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.