berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2018.07.26.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
ülés dátuma: 2018.07.26.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről
(előterjesztés módja: szóban, ill írásban)

jegyzői feladatok ellátásával megbízott köztisztviselő
2. 2018. évi költségvetés előirányzat módosítása
(előterjesztés módja: szóban, ill írásban)
Roza László István
Polgármester
Ortó Istvánné
Pénzügyi főmunkatárs
3. Döntés a szociális tűzifa támogatás 2018. évi pályázatának benyújtásáról, önerő biztosításáról
(előterjesztés módja: szóban, ill írásban)
Roza László István
Polgármester
Ortó Istvánné
Pénzügyi főmunkatárs
4. Berentei Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok meghatározása: 4.1. Urnafülke díjának meghatározása 4.2. Temetőgondnoki státusz létesítése, ehhez szükséges anyagi fedezet biztosítása
(előterjesztés módja: szóban, ill írásban)
Roza László István
Polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok: 5.1. Alpolgármesteri indítvány, 5.2. Napelemes kandelláber fogadóinak telepítése 5.3 BCNÖ kérelmei
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)

Zárt ülés: 1. Óvodavezetői álláshely betöltésére beérkezett pályázatok véleményezése Roza László István
Polgármester
Zárt ülés: 2. Önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztatás Roza László István
Polgármester
Zárt ülés:3. Önkormányzati bérlakások státuszának megvitatása Roza László István
Polgármester
Zárt ülés: 4. Árajánlat : Berente József A. utca 9. sz. alatti ingatlan bontási munkálataira. Roza László István
Polgármester
Zárt ülés: 5. Személyi, önkormányzati hatósági ügyek

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.