berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2022.12.15.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
ülés dátuma: 2022.12.15.
ülés időpontja: 09:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Egyes költségvetési tárgyú önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
2. Berente Község Önkormányzata 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
3. Beszámoló a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. II. féléves munkájáról
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Vári Éva
elnök
4. A Szociális Bizottság 2022. évi II. féléves munkájáról szóló beszámoló
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Tóth István Jánosné
elnök
5. Képviselő-testület 2023. évi munkatervének megvitatása, elfogadása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
6. Berente Község Önkormányzata 2022. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
(előterjesztés módja: 17151)

Nyeste József
polgármester
7. A helyi adó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
8. Berente Község Önkormányzata 2023. évi gyermekétkeztetési feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltató kiválasztása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
9. Berente Község Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok tárgyában kötött bérleti szerződések hatályának meghosszabbítása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
10. Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Megállapodás módosításának elfogadása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
11. Berente község területén a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtásban közreműködő gondozók díjazásának megemelése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
12. A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet alapján 2022. november 15.- november 30. között benyújtott pályázatok elbírálása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
13. Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakasz útfelújítási munkáihoz kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
14. A Berente, József Attila út 2. szám alatti Társasház tetőfelújításával kapcsolatos 119/2022. (VIII.18.) és 170/2022. (X.27.) számú önkormányzati határozatok visszavonása.
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
15. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.