berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2023.11.30.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
ülés dátuma: 2023.11.30.
ülés időpontja: 09:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Településrendezési Eszközök 2023 évi M-2 jelű, a tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosításához a partneri véleményezési szakaszának lezárásáról
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
2. Berente, Kandó Kálmán út 11. szám alatt található ingatlan (Berente, 50 hrsz.) adásvételi-, és kapcsolódó szerződések, postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés jóváhagyása, felhatalmazás a szerződések megkötésére
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
3. Berente, 504 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tárgyában bérleti szerződés megkötése a West Euro Line Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, a bérleti szerződés tervezetének jóváhagyása, a polgármester felhatalmazása a bérleti szerződés megkötésére
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
4. Berente Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
5. A helyi adó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
6. Javaslat Berente Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
7. A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
8. Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
9. Berentei Közös Önkormányzati Hivatal bérköltségeinek biztosítása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
10. Téli szünidői tábor
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
11. A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár épülete tekintetében villámvédelem kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
12. A volt Szepessy-kastély épületének Polgármesteri Hivatalként történő kialakítására vonatkozó közbeszerzés kiírása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
13. Kastélyfelújítás - műszaki ellenőr kiválasztása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
14. Berente Naperőmű által megtermelt villamosenergiával kapcsolatos adásvételi szerződés megkötése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
15. Berente 481-486. helyrajzi számú Naperőmű üzemeltetésére vonatkozó ajánlat kiválasztása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
16. Bajcsy-Zsilinszky u. 5-11. előtti térburkolás kiviteli tervdokumentáció elkészítése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
17. Vadvédelmi kamerákhoz SIM kártya beszerzése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
18. Patak ABC amortizálódott tetőszerkezete
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
19. Berente, Esze Tamás u. 24. bérleti szerződésének módosítása
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
20. Betegszállító szolgáltatás
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
21. Toldi úton árok lefedése
(előterjesztés módja: szóban, ill. írásban)
Nyeste József
polgármester
22. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
(előterjesztés módja: szóban)


Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.