berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2017.02.09.)

ülés típusa: munkaterv szerinti
ülés helye: 3704 Berente, Esze Tamás út 18.
ülés dátuma: 2017.02.09.
ülés időpontja: 9:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(előterjesztés módja: szóban)
Nagy Boglárka
Jegyző
2. Fejlesztési, beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
3. Óvodai tanrend meghatározása, fokozott figyelemmel a szünidei gyermekétkeztetésre Roza László István
Polgármester
4. A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Tóth Tamás
GPÜB elnöke
Roza László István
Polgármester
5. 2017. évi költségvetést megalapozó döntések (köztük étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítása, intézményi költségvetések, társulás költségvetése, Berente Nonprofit Kft. működési támogatása, szociális
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)

6. Berente Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadását megalapozó döntések (Civilek támogatása, Önkormányzati Intézmények 2017. évi költségvetése, pályázatok, rendezvények, egyéb, ülésig tudomásra jutott, költségvetést érintő témák), valamint Berente Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása Roza László István
Polgármester
7. Az Áht 29. § (3) bekezdése szerinti határozat elfogadása a.) A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b.) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét Roza László István
Polgármester
8. Berente Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
(előterjesztés módja: írásban, illetve szóban)
Roza László István
Polgármester
dr. Csordás Levente
Ügyvezető
9. A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási tervének jóváhagyása
(előterjesztés módja: szóban)

10. Berente Község Településrendezési tervének időszerű kérdései
(előterjesztés módja: szóban)
Roza László István
Polgármester
11. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
(előterjesztés módja: szóban)

12 Zárt ülés elrendelése
(előterjesztés módja: szóban)
Roza László István
Polgármester
Lakossági kérelmek Roza László István
Polgármester
Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása Roza László István
Polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.